Train schedule: Likhaya

Here you can find all trains that pass through Likhaya. In the table below you can find all trains for which Likhaya is a departure station, final destination or a stop on a scheduled route.
  • Departure
  • Arrival
Trains from Likhovskoi (Likhaya, S.-Kav.)
Moscow time
226 trains
00:00
00:03
Izhevsk — Likhaya — Novorossiysk
Buy
00:03
Belgorod — Likhaya — Novorossiysk
Buy
00:03
Tambov — Likhaya — Novorossiysk
Buy
00:19
Tolyatti — Likhaya — Adler
Buy
00:19
Murmansk — Likhaya — Adler
Buy
00:29
Vologda — Likhaya — Anapa
Buy
00:29
Cherepovets — Likhaya — Anapa
Buy
00:29
Kostroma — Likhaya — Anapa
Buy
00:29
Arkhangelsk — Likhaya — Anapa
Buy
00:53
Novorossiysk — Likhaya — Moscow
Buy
00:54
Murmansk — Likhaya — Novorossiysk
Buy
01:00
01:07
Novorossiysk — Likhaya — Murmansk
Buy
01:17
Sirius — Likhaya — Belgorod
Buy
01:25
Anapa — Likhaya — Kirov
Buy
01:25
Anapa — Likhaya — Tomsk
Buy
01:33
Saint Petersburg — Likhaya — Adler
Buy
01:33
Saint Petersburg — Likhaya — Adler
Buy
01:49
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
01:57
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
02:00
02:18
Adler — Likhaya — Tolyatti
Buy
02:18
Adler — Likhaya — Murmansk
Buy
02:18
Adler — Likhaya — Ufa
Buy
02:28
Adler — Likhaya — Tambov
Buy
02:39
Saint Petersburg — Likhaya — Makhachkala
Buy
02:42
Kislovodsk — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
02:49
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
02:54
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
03:00
03:08
Adler — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
03:08
Adler — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
03:17
Novorossiysk — Likhaya — Nizhny Novgorod
Buy
03:17
Novorossiysk — Likhaya — Astrakhan
Buy
03:17
Novorossiysk — Likhaya — Saratov
Buy
03:53
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
04:00
04:03
Anapa — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
04:15
Novorossiysk — Likhaya — Tambov
Buy
04:15
Novorossiysk — Likhaya — Belgorod
Buy
04:15
Novorossiysk — Likhaya — Izhevsk
Buy
04:35
Novorossiysk — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
04:35
Novorossiysk — Likhaya — Perm
Buy
04:35
Novorossiysk — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
04:45
Adler — Likhaya — Cheboksary
Buy
04:45
Adler — Likhaya — Kirov
Buy
04:45
Adler — Likhaya — Izhevsk
Buy
05:00
05:01
Sirius — Likhaya — Severobaykalsk
Buy
05:01
Sirius — Likhaya — Chita
Buy
05:26
Moscow — Likhaya — Simferopol
Buy
05:46
Kislovodsk — Likhaya — Moscow
Buy
05:46
Adler — Likhaya — Moscow
Buy
05:54
Saint Petersburg — Likhaya — Yeysk
Buy
06:00
06:11
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
06:18
Orsk — Likhaya — Kislovodsk
Buy
06:18
Belgorod — Likhaya — Kislovodsk
Buy
06:18
Moscow — Likhaya — Kislovodsk
Buy
06:52
Anapa — Likhaya — Kazan
Buy
07:00
07:30
036С «Severnaya Pal'mira»
9
Adler — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
07:52
Anapa — Likhaya — Kostroma
Buy
07:52
Anapa — Likhaya — Cherepovets
Buy
07:52
Anapa — Likhaya — Arkhangelsk
Buy
08:00
08:11
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
08:11
Moscow — Likhaya — Taganrog
Buy
08:11
020С «Premium (byvshiy Tikhiy Don)»
8.4
Moscow — Likhaya — Rostov na Donu
Buy
08:19
Sirius — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
08:29
Anapa — Likhaya — Smolensk
Buy
08:29
Simferopol — Likhaya — Smolensk
Buy
08:29
Simferopol — Likhaya — Belgorod
Buy
08:41
Ekaterinburg — Likhaya — Sirius
Buy
08:44
Adler — Likhaya — Barnaul
Buy
08:44
Adler — Likhaya — Yoshkar Ola
Buy
08:44
Adler — Likhaya — Tomsk
Buy
08:44
Adler — Likhaya — Barnaul
Buy
08:51
Pskov — Likhaya — Sukhum
Buy
08:51
Saint Petersburg — Likhaya — Sukhum
Buy
08:53
Adler — Likhaya — Arkhangelsk
Buy
08:53
Adler — Likhaya — Cherepovets
Buy
09:00
09:01
Tomsk — Likhaya — Anapa
Buy
09:01
Kirov — Likhaya — Anapa
Buy
09:21
Novorossiysk — Likhaya — Moscow
Buy
09:31
Kazan — Likhaya — Anapa
Buy
09:31
Izhevsk — Likhaya — Anapa
Buy
09:31
Saratov — Likhaya — Anapa
Buy
09:58
Novorossiysk — Likhaya — Vorkuta
Buy
09:58
Adler — Likhaya — Vorkuta
Buy
09:58
Novorossiysk — Likhaya — Vorkuta
Buy
09:58
Adler — Likhaya — Usinsk
Buy
09:58
Adler — Likhaya — Usinsk
Buy
09:58
Novorossiysk — Likhaya — Usinsk
Buy
09:58
Adler — Likhaya — Vorkuta
Buy
10:00
10:08
Adler — Likhaya — Minsk
Buy
10:08
Anapa — Likhaya — Minsk
Buy
10:12
Vorkuta — Likhaya — Novorossiysk
Buy
10:12
Vorkuta — Likhaya — Adler
Buy
10:12
Vorkuta — Likhaya — Novorossiysk
Buy
10:12
Vorkuta — Likhaya — Adler
Buy
10:24
Kirov — Likhaya — Adler
Buy
10:24
Cheboksary — Likhaya — Adler
Buy
10:24
Izhevsk — Likhaya — Adler
Buy
10:36
Moscow — Likhaya — Novorossiysk
Buy
10:44
Sukhum — Likhaya — Moscow
Buy
10:44
Sirius — Likhaya — Moscow
Buy
10:54
Vladikavkaz — Likhaya — Moscow
Buy
10:54
Vladikavkaz — Likhaya — Moscow
Buy
10:54
Nalchik — Likhaya — Moscow
Buy
10:54
061С «El'brus»
8.1
Nalchik — Likhaya — Moscow
Buy
11:00
11:16
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
11:16
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
11:16
Moscow — Likhaya — Groznyy
Buy
11:18
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
11:26
Barnaul — Likhaya — Adler
Buy
11:26
Barnaul — Likhaya — Adler
Buy
11:26
Tomsk — Likhaya — Adler
Buy
11:26
Yoshkar Ola — Likhaya — Adler
Buy
11:28
Simferopol — Likhaya — Moscow
Buy
11:36
Moscow — Likhaya — Vladikavkaz
Buy
11:36
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
11:55
Chita — Likhaya — Sirius
Buy
11:55
Severobaykalsk — Likhaya — Sirius
Buy
12:00
12:27
Adler — Likhaya — Chelyabinsk
Buy
13:00
13:52
145С «Ingushetiya»
8.4
Nazran — Likhaya — Moscow
Buy
13:52
044С «Chernomorets»
8
Sirius — Likhaya — Moscow
Buy
13:52
Stavropol — Likhaya — Moscow
Buy
14:00
14:02
Anapa — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
14:02
Taganrog — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
14:10
Anapa — Likhaya — Kaliningrad
Buy
14:10
Sirius — Likhaya — Smolensk
Buy
14:10
Simferopol — Likhaya — Bryansk
Buy
14:10
Adler — Likhaya — Kaliningrad
Buy
14:21
Yeysk — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
14:46
Adler — Likhaya — Moscow
Buy
14:46
Smolensk — Likhaya — Sirius
Buy
14:46
Bryansk — Likhaya — Simferopol
Buy
14:46
Bryansk — Likhaya — Sirius
Buy
14:46
Groznyy — Likhaya — Moscow
Buy
14:57
Moscow — Likhaya — Sirius
Buy
14:57
Moscow — Likhaya — Sukhum
Buy
15:00
15:06
Voronezh — Likhaya — Adler
Buy
15:06
Tambov — Likhaya — Adler
Buy
15:40
Anapa — Likhaya — Belgorod
Buy
15:40
Moscow — Likhaya — Novorossiysk
Buy
15:40
Anapa — Likhaya — Tambov
Buy
15:40
Anapa — Likhaya — Samara
Buy
15:53
Simferopol — Likhaya — Moscow
Buy
15:53
Adler — Likhaya — Moscow
Buy
16:00
16:05
Chelyabinsk — Likhaya — Adler
Buy
16:33
Moscow — Likhaya — Stavropol
Buy
16:33
146Э «Ingushetiya»
8.5
Moscow — Likhaya — Nazran
Buy
16:33
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
16:47
061Ч «El'brus»
8.2
Moscow — Likhaya — Nalchik
Buy
16:47
Moscow — Likhaya — Nalchik
Buy
16:47
Moscow — Likhaya — Vladikavkaz
Buy
16:47
Moscow — Likhaya — Vladikavkaz
Buy
16:56
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
16:56
Moscow — Likhaya — Simferopol
Buy
17:00
17:05
Astrakhan — Likhaya — Novorossiysk
Buy
17:05
Saratov — Likhaya — Novorossiysk
Buy
17:05
Nizhny Novgorod — Likhaya — Novorossiysk
Buy
17:28
Adler — Likhaya — Moscow
Buy
17:28
Vladikavkaz — Likhaya — Moscow
Buy
17:52
019С «Premium (byvshiy Tikhiy Don)»
8.9
Rostov na Donu — Likhaya — Moscow
Buy
17:59
Syktyvkar — Likhaya — Adler
Buy
17:59
Syktyvkar — Likhaya — Adler
Buy
17:59
Pechora — Likhaya — Adler
Buy
17:59
Arkhangelsk — Likhaya — Adler
Buy
17:59
Cherepovets — Likhaya — Adler
Buy
18:00
18:00
Adler — Likhaya — Kazan
Buy
18:00
Adler — Likhaya — Samara
Buy
18:09
Vologda — Likhaya — Adler
Buy
18:09
Belgorod — Likhaya — Sirius
Buy
18:19
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
18:19
Bryansk — Likhaya — Simferopol
Buy
18:40
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
18:40
Saint Petersburg — Likhaya — Anapa
Buy
18:57
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
19:00
19:24
Kazan — Likhaya — Anapa
Buy
19:24
Ulyanovsk — Likhaya — Anapa
Buy
19:34
Saint Petersburg — Likhaya — Kislovodsk
Buy
19:48
Moscow — Likhaya — Novorossiysk
Buy
19:50
Simferopol — Likhaya — Moscow
Buy
19:58
Samara — Likhaya — Adler
Buy
19:58
Kazan — Likhaya — Adler
Buy
19:58
Ufa — Likhaya — Adler
Buy
20:00
20:00
Anapa — Likhaya — Saratov
Buy
20:00
Anapa — Likhaya — Izhevsk
Buy
20:31
Minsk — Likhaya — Adler
Buy
20:31
Minsk — Likhaya — Anapa
Buy
20:38
Simferopol — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
20:38
Simferopol — Likhaya — Perm
Buy
20:38
Sevastopol — Likhaya — Chelyabinsk
Buy
20:38
Simferopol — Likhaya — Ufa
Buy
20:43
035А «Severnaya Pal'mira»
9.1
Saint Petersburg — Likhaya — Adler
Buy
20:53
Saint Petersburg — Likhaya — Simferopol
Buy
20:53
Saint Petersburg — Likhaya — Yevpatoriya
Buy
21:00
21:04
Ekaterinburg — Likhaya — Anapa
Buy
21:08
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
21:13
Ekaterinburg — Likhaya — Novorossiysk
Buy
21:13
Ekaterinburg — Likhaya — Novorossiysk
Buy
21:13
Perm — Likhaya — Novorossiysk
Buy
21:18
Sukhum — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
21:18
Sukhum — Likhaya — Pskov
Buy
21:18
Adler — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
21:18
Sukhum — Likhaya — Novgorod Velikiy
Buy
21:18
Sukhum — Likhaya — Murmansk
Buy
21:46
Moscow — Likhaya — Kislovodsk
Buy
21:46
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
21:56
Bryansk — Likhaya — Simferopol
Buy
21:56
Smolensk — Likhaya — Simferopol
Buy
21:56
Smolensk — Likhaya — Anapa
Buy
21:56
Belgorod — Likhaya — Simferopol
Buy
22:00
22:10
Saint Petersburg — Likhaya — Novorossiysk
Buy
22:20
Moscow — Likhaya — Yeysk
Buy
22:30
Vladikavkaz — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
22:30
Vladikavkaz — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
22:30
Makhachkala — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
22:46
Chelyabinsk — Likhaya — Sevastopol
Buy
22:46
Ufa — Likhaya — Simferopol
Buy
22:46
Perm — Likhaya — Simferopol
Buy
22:55
Arkhangelsk — Likhaya — Anapa
Buy
22:55
Arkhangelsk — Likhaya — Novorossiysk
Buy
22:55
Sosnogorsk — Likhaya — Anapa
Buy
23:00
23:05
Rostov na Donu — Likhaya — Volgograd
Buy
23:10
Moscow — Likhaya — Simferopol
Buy
23:32
Kislovodsk — Likhaya — Moscow
Buy
23:32
Kislovodsk — Likhaya — Belgorod
Buy
23:32
Kislovodsk — Likhaya — Orsk
Buy
23:53
Samara — Likhaya — Anapa
Buy
23:53
Tambov — Likhaya — Anapa
Buy
23:53
Belgorod — Likhaya — Anapa
Buy
Trains to Likhaya
Moscow time
226 trains
00:00
00:05
Tolyatti — Likhaya — Adler
Buy
00:05
Murmansk — Likhaya — Adler
Buy
00:15
Vologda — Likhaya — Anapa
Buy
00:15
Cherepovets — Likhaya — Anapa
Buy
00:15
Arkhangelsk — Likhaya — Anapa
Buy
00:15
Kostroma — Likhaya — Anapa
Buy
00:40
Murmansk — Likhaya — Novorossiysk
Buy
00:43
Novorossiysk — Likhaya — Moscow
Buy
00:53
Novorossiysk — Likhaya — Murmansk
Buy
01:00
01:03
Sirius — Likhaya — Belgorod
Buy
01:04
Saint Petersburg — Likhaya — Adler
Buy
01:04
Saint Petersburg — Likhaya — Adler
Buy
01:13
Anapa — Likhaya — Tomsk
Buy
01:13
Anapa — Likhaya — Kirov
Buy
01:14
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
01:40
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
02:00
02:04
Adler — Likhaya — Ufa
Buy
02:04
Adler — Likhaya — Murmansk
Buy
02:04
Adler — Likhaya — Tolyatti
Buy
02:14
Adler — Likhaya — Tambov
Buy
02:22
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
02:28
Kislovodsk — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
02:31
Saint Petersburg — Likhaya — Makhachkala
Buy
02:39
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
02:42
Adler — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
02:42
Adler — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
02:50
Novorossiysk — Likhaya — Astrakhan
Buy
02:50
Novorossiysk — Likhaya — Nizhny Novgorod
Buy
02:50
Novorossiysk — Likhaya — Saratov
Buy
03:00
03:25
Novorossiysk — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
03:25
Novorossiysk — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
03:25
Novorossiysk — Likhaya — Perm
Buy
03:34
Anapa — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
03:43
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
04:00
04:05
Novorossiysk — Likhaya — Izhevsk
Buy
04:05
Novorossiysk — Likhaya — Tambov
Buy
04:05
Novorossiysk — Likhaya — Belgorod
Buy
04:15
Adler — Likhaya — Izhevsk
Buy
04:15
Adler — Likhaya — Kirov
Buy
04:15
Adler — Likhaya — Cheboksary
Buy
04:35
Sirius — Likhaya — Chita
Buy
04:35
Sirius — Likhaya — Severobaykalsk
Buy
05:00
05:23
Moscow — Likhaya — Simferopol
Buy
05:33
Adler — Likhaya — Moscow
Buy
05:33
Kislovodsk — Likhaya — Moscow
Buy
05:40
Saint Petersburg — Likhaya — Yeysk
Buy
05:57
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
06:00
06:06
Belgorod — Likhaya — Kislovodsk
Buy
06:06
Moscow — Likhaya — Kislovodsk
Buy
06:06
Orsk — Likhaya — Kislovodsk
Buy
06:26
Anapa — Likhaya — Kazan
Buy
06:58
036С «Severnaya Pal'mira»
9
Adler — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
07:00
07:37
Anapa — Likhaya — Arkhangelsk
Buy
07:37
Anapa — Likhaya — Cherepovets
Buy
07:37
Anapa — Likhaya — Kostroma
Buy
07:54
Sirius — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
08:00
08:03
Simferopol — Likhaya — Belgorod
Buy
08:03
Anapa — Likhaya — Smolensk
Buy
08:03
Simferopol — Likhaya — Smolensk
Buy
08:09
020С «Premium (byvshiy Tikhiy Don)»
8.4
Moscow — Likhaya — Rostov na Donu
Buy
08:09
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
08:09
Moscow — Likhaya — Taganrog
Buy
08:26
Ekaterinburg — Likhaya — Sirius
Buy
08:30
Adler — Likhaya — Yoshkar Ola
Buy
08:30
Adler — Likhaya — Barnaul
Buy
08:30
Adler — Likhaya — Tomsk
Buy
08:30
Adler — Likhaya — Barnaul
Buy
08:36
Pskov — Likhaya — Sukhum
Buy
08:36
Saint Petersburg — Likhaya — Sukhum
Buy
08:39
Adler — Likhaya — Arkhangelsk
Buy
08:39
Adler — Likhaya — Cherepovets
Buy
08:46
Kirov — Likhaya — Anapa
Buy
08:46
Tomsk — Likhaya — Anapa
Buy
09:00
09:06
Saratov — Likhaya — Anapa
Buy
09:06
Kazan — Likhaya — Anapa
Buy
09:06
Izhevsk — Likhaya — Anapa
Buy
09:07
Novorossiysk — Likhaya — Moscow
Buy
09:27
Adler — Likhaya — Minsk
Buy
09:27
Anapa — Likhaya — Minsk
Buy
09:37
Novorossiysk — Likhaya — Vorkuta
Buy
09:37
Adler — Likhaya — Vorkuta
Buy
09:37
Novorossiysk — Likhaya — Usinsk
Buy
09:37
Adler — Likhaya — Usinsk
Buy
09:37
Adler — Likhaya — Usinsk
Buy
09:37
Novorossiysk — Likhaya — Vorkuta
Buy
09:37
Adler — Likhaya — Vorkuta
Buy
09:58
Vorkuta — Likhaya — Novorossiysk
Buy
09:58
Vorkuta — Likhaya — Novorossiysk
Buy
09:58
Vorkuta — Likhaya — Adler
Buy
09:58
Vorkuta — Likhaya — Adler
Buy
10:00
10:10
Cheboksary — Likhaya — Adler
Buy
10:10
Izhevsk — Likhaya — Adler
Buy
10:10
Kirov — Likhaya — Adler
Buy
10:22
Moscow — Likhaya — Novorossiysk
Buy
10:28
Sirius — Likhaya — Moscow
Buy
10:28
Sukhum — Likhaya — Moscow
Buy
10:45
061С «El'brus»
8.1
Nalchik — Likhaya — Moscow
Buy
10:45
Vladikavkaz — Likhaya — Moscow
Buy
10:45
Nalchik — Likhaya — Moscow
Buy
10:45
Vladikavkaz — Likhaya — Moscow
Buy
10:59
Moscow — Likhaya — Groznyy
Buy
10:59
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
10:59
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
11:00
11:04
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
11:08
Tomsk — Likhaya — Adler
Buy
11:08
Yoshkar Ola — Likhaya — Adler
Buy
11:08
Barnaul — Likhaya — Adler
Buy
11:08
Barnaul — Likhaya — Adler
Buy
11:18
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
11:18
Moscow — Likhaya — Vladikavkaz
Buy
11:19
Simferopol — Likhaya — Moscow
Buy
11:30
Chita — Likhaya — Sirius
Buy
11:30
Severobaykalsk — Likhaya — Sirius
Buy
11:34
Adler — Likhaya — Chelyabinsk
Buy
13:00
13:38
044С «Chernomorets»
8
Sirius — Likhaya — Moscow
Buy
13:38
145С «Ingushetiya»
8.4
Nazran — Likhaya — Moscow
Buy
13:38
Stavropol — Likhaya — Moscow
Buy
13:48
Taganrog — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
13:48
Anapa — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
13:57
Anapa — Likhaya — Kaliningrad
Buy
13:57
Sirius — Likhaya — Smolensk
Buy
13:57
Adler — Likhaya — Kaliningrad
Buy
13:57
Simferopol — Likhaya — Bryansk
Buy
14:00
14:08
Yeysk — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
14:30
Adler — Likhaya — Moscow
Buy
14:30
Groznyy — Likhaya — Moscow
Buy
14:33
Bryansk — Likhaya — Sirius
Buy
14:33
Smolensk — Likhaya — Sirius
Buy
14:33
Bryansk — Likhaya — Simferopol
Buy
14:43
Moscow — Likhaya — Sukhum
Buy
14:43
Moscow — Likhaya — Sirius
Buy
14:52
Tambov — Likhaya — Adler
Buy
14:52
Voronezh — Likhaya — Adler
Buy
15:00
15:26
Anapa — Likhaya — Samara
Buy
15:26
Moscow — Likhaya — Novorossiysk
Buy
15:26
Anapa — Likhaya — Belgorod
Buy
15:26
Anapa — Likhaya — Tambov
Buy
15:38
Chelyabinsk — Likhaya — Adler
Buy
15:39
Simferopol — Likhaya — Moscow
Buy
15:39
Adler — Likhaya — Moscow
Buy
16:00
16:13
Saratov — Likhaya — Novorossiysk
Buy
16:13
Astrakhan — Likhaya — Novorossiysk
Buy
16:13
Nizhny Novgorod — Likhaya — Novorossiysk
Buy
16:23
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
16:23
146Э «Ingushetiya»
8.5
Moscow — Likhaya — Nazran
Buy
16:23
Moscow — Likhaya — Stavropol
Buy
16:33
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
16:33
Moscow — Likhaya — Simferopol
Buy
16:43
061Ч «El'brus»
8.2
Moscow — Likhaya — Nalchik
Buy
16:43
Moscow — Likhaya — Vladikavkaz
Buy
16:43
Moscow — Likhaya — Nalchik
Buy
16:43
Moscow — Likhaya — Vladikavkaz
Buy
17:00
17:14
Vladikavkaz — Likhaya — Moscow
Buy
17:14
Adler — Likhaya — Moscow
Buy
17:31
Adler — Likhaya — Kazan
Buy
17:31
Adler — Likhaya — Samara
Buy
17:45
Arkhangelsk — Likhaya — Adler
Buy
17:45
Pechora — Likhaya — Adler
Buy
17:45
Syktyvkar — Likhaya — Adler
Buy
17:45
Cherepovets — Likhaya — Adler
Buy
17:45
Syktyvkar — Likhaya — Adler
Buy
17:50
019С «Premium (byvshiy Tikhiy Don)»
8.9
Rostov na Donu — Likhaya — Moscow
Buy
17:55
Vologda — Likhaya — Adler
Buy
17:55
Belgorod — Likhaya — Sirius
Buy
18:00
18:05
Bryansk — Likhaya — Simferopol
Buy
18:05
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
18:26
Saint Petersburg — Likhaya — Anapa
Buy
18:26
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
18:39
Moscow — Likhaya — Anapa
Buy
18:57
Ulyanovsk — Likhaya — Anapa
Buy
18:57
Kazan — Likhaya — Anapa
Buy
19:00
19:16
Simferopol — Likhaya — Moscow
Buy
19:20
Saint Petersburg — Likhaya — Kislovodsk
Buy
19:26
Anapa — Likhaya — Saratov
Buy
19:26
Anapa — Likhaya — Izhevsk
Buy
19:34
Moscow — Likhaya — Novorossiysk
Buy
19:44
Samara — Likhaya — Adler
Buy
19:44
Kazan — Likhaya — Adler
Buy
19:44
Ufa — Likhaya — Adler
Buy
20:00
20:12
Simferopol — Likhaya — Ekaterinburg
Buy
20:12
Sevastopol — Likhaya — Chelyabinsk
Buy
20:12
Simferopol — Likhaya — Perm
Buy
20:12
Simferopol — Likhaya — Ufa
Buy
20:17
Minsk — Likhaya — Anapa
Buy
20:17
Minsk — Likhaya — Adler
Buy
20:30
035А «Severnaya Pal'mira»
9.1
Saint Petersburg — Likhaya — Adler
Buy
20:41
Saint Petersburg — Likhaya — Yevpatoriya
Buy
20:41
Saint Petersburg — Likhaya — Simferopol
Buy
20:50
Ekaterinburg — Likhaya — Anapa
Buy
20:54
Anapa — Likhaya — Moscow
Buy
20:59
Perm — Likhaya — Novorossiysk
Buy
20:59
Ekaterinburg — Likhaya — Novorossiysk
Buy
20:59
Ekaterinburg — Likhaya — Novorossiysk
Buy
21:00
21:04
Sukhum — Likhaya — Murmansk
Buy
21:04
Sukhum — Likhaya — Pskov
Buy
21:04
Adler — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
21:04
Sukhum — Likhaya — Novgorod Velikiy
Buy
21:04
Sukhum — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
21:09
Bryansk — Likhaya — Simferopol
Buy
21:09
Smolensk — Likhaya — Simferopol
Buy
21:09
Smolensk — Likhaya — Anapa
Buy
21:09
Belgorod — Likhaya — Simferopol
Buy
21:19
Moscow — Likhaya — Adler
Buy
21:19
Moscow — Likhaya — Kislovodsk
Buy
21:55
Saint Petersburg — Likhaya — Novorossiysk
Buy
22:00
22:05
Moscow — Likhaya — Yeysk
Buy
22:16
Chelyabinsk — Likhaya — Sevastopol
Buy
22:16
Perm — Likhaya — Simferopol
Buy
22:16
Ufa — Likhaya — Simferopol
Buy
22:20
Vladikavkaz — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
22:20
Makhachkala — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
22:20
Vladikavkaz — Likhaya — Saint Petersburg
Buy
22:37
Sosnogorsk — Likhaya — Anapa
Buy
22:37
Arkhangelsk — Likhaya — Anapa
Buy
22:37
Arkhangelsk — Likhaya — Novorossiysk
Buy
22:40
Rostov na Donu — Likhaya — Volgograd
Buy
22:56
Moscow — Likhaya — Simferopol
Buy
23:00
23:16
Kislovodsk — Likhaya — Belgorod
Buy
23:16
Kislovodsk — Likhaya — Moscow
Buy
23:16
Kislovodsk — Likhaya — Orsk
Buy
23:20
Belgorod — Likhaya — Novorossiysk
Buy
23:20
Tambov — Likhaya — Novorossiysk
Buy
23:20
Izhevsk — Likhaya — Novorossiysk
Buy
23:29
Tambov — Likhaya — Anapa
Buy
23:29
Belgorod — Likhaya — Anapa
Buy
23:29
Samara — Likhaya — Anapa
Buy

5 reasons to buy train tickets on Tutu.travel

Quick and convenient — get tickets in about 4 minutes.Interactive train schemes can help you choose a perfect seat.Our call center will gladly answer all of your questions.
We don’t leave any letters or calls unanswered.Half of our clients become our loyal customers.

FAQ

How do I book railway ticket?

Choose route and date. You will have a selection of trains, seats\berths and prices. Pick your desired train connection and seat(s). Pay securely with your credit/debit card (available for customers worldwide) or through local payment systems (available in Russia only). Your electronic ticket will be issued right away.

How do I cancel my ticket and get a refund?

Any railway ticket purchased with tutu.travel can be cancelled and refunded. This will be in accordance with Russian Railway rules.Tickets can be returned on our website or at the ticket office of any railway station in Russia. For this you will need to provide your ID (passport) and electronic ticket numberIf you paid for your ticket by credit or debit card, the amount will automatically be refunded to your card. In all other cases you will receive your refund in cash at the ticket office.Returning your ticket is subject to a cancellation fee. It means that any service fees will not be refunded and you will also incur a cancellation fee.The refund depends on the amount and method of payment. For each returned ticket, there is approximately 500rub lost.Please note, when returning a ticket within 8 hours after departure, cancellation charges are significantly higher.

Can I pay by card? Is this secure?

Yes, you can pay by credit or debit card. Payment is processed by gateline.net.Gateline.net was developed to comply with international safety standard PCI DSS. It is the first Russian payment processing gate that passed v3.1 compliance audit.Payment gate Gateline.net accepts Visa and Mastercard credit/debit cards, including 3D‑secure: Verified by Visa and MasterCard SecureCode.Payment form Gateline.net is optimised for different browsers and operating systems, including handheld devices.Almost all Russian Railway ticket agencies work through this payment gate.

Tell me more about electronic ticket and electronic registration.

Purchasing electronic railway ticket with tutu.ru is a modern and fast way to plan your railway journey.When you buy an electronic ticket with tutu.ru your seat is allocated instantly.Before boarding you have two options: online registration (on selected trains only); obtain your ticket at the station.Electronic registration (online check‑in) is available on selected trains. In order to save time, we advise you to use the electronic registration system. You will get access to this option after payment is confirmed. In order to board the train you will need to have your ID (passport) with you.You can print your ticket any time before departure at any self‑service terminal or ticket office. Please, be ready to enter your ID (passport) and 14‑digit electronic ticket number, which you will receive by SMS after payment is authorized.

Is information provided on the website up‑to‑date?

Definitely yes. We use the same data (System Control «Express‑3») as the ticket offices at railways stations.
Join our mailing list to buy tickets cheaper
Once a week we will inform you about discounts. For example: «Lastochka to Nizhniy Novgorod and Orel for 598 ₽». You can unsubscribe any time.
Tickets
You can buy electronic tickets and then get a printed ticket at the ticket office at the railway station if you need one.

How to get to Likhaya by train

Through Likhaya operates 226 trains, among them 8 branded.

You can see the timetable of the trains, which go to Likhaya. You also can choose the most appropriate itinerary.

After choosing the point of departure, you will be able to see the price of a ticket to Likhaya, distance and time of travel.

Our service allows to book or buy a ticket for a train to Likhaya online right now.

Tickets delivery is available in the city of Moscow and St. Petersburg.

You also can use the e-ticket service.

Distance to Likhaya

Here You will find an information about the distance to Likhaya by main destinations.